نوشته‌ها

ارائه اینترنت داخلی خبری خوب است یا نه؟

اینترنت داخلی در دکل‌های مخابراتی؟

/
ارائه اینترنت داخلی ایران خبری است که بیشتر از خوشحال کردن کاربران اینترنت، آن‌ها را ترسانده است. بخش مهمی از این ترس به شایعات موجود در جامعه باز می‌گردد. در صورتی که اینترنت داخلی ایران نیز مانند کشورهای پیشرفته‌ای چون کره جنوبی، امریکا و انگلیس ارائه شود، می‌تواند اعتماد کاربران را در روزهای اول جلب نماید.