نوشته‌ها

گزارش بهداشت جهانی درمورد دکل های موبایل

میدان های الکترو مغناطیسی و بهداشت عمومی دکل های BTS - سازمان بهداشت جهانی

/
میدان های الکترومغناطیسی و بهداشت عمومی ایستگاه های پایه و فن …
دکل‌های مخابراتی، ارائه دهنده امواج آنتن‌های موبایل هستند.

تأثیر آنتن‌های موبایل بر سلامت جامعه

/
آنتن‌های موبایل بر خلاف باور عموم تأثیری بر سلامت جامعه ندارند. تشعشعات موبایل آنقدر قوی نیستند که بتوانند باعث ایجاد سرطان یا سایر بیماری‌ها در بدن انسان شوند.