نوشته‌ها

اینترنت 5G فناوری است که تمام جهان بی‌صبرانه منتظر گسترش آن هستند.

اینترنت 5G، اینترنتی با سرعت سرسام‌آور

/
اینترنت 5G یکی از فناوری‌هایی است که کشورهای مختلف جهان در حال کار روی آن هستند. گرفته می‌شود در ایران نیز تا سال ۱۴۰۰ این فناوری عرضه می‌شود.