نوشته‌ها

تشعشعات موبایل به اندازه تصورات ما مضر نیستند.

آیا در برابر تشعشعات آنتن های موبایل امنیت داریم؟

/
تشعشعات موبایل پس از ورود اینترنت و دنیای مجازی افزایش چشم‌گیری پیدا کرده‌اند. در ایران نیز اپراتورها در تلاش بوده‌اند که بهترین شبکه را ارائه دهند. شما می‌توانید در تمام نقاط ایران تماس تلفنی برقرار کنید، پیامک ارسال کنید و حتی به اینترنت متصل شوید؛ این موضوع بدان معناست که تشعشعات موبایل همه جا وجود دارند.