نوشته‌ها

زمانی که فرزند شما وارد دبیرستان می‌شود، بهترین زمان برای خرید موبایل شخصی برای اوست.

استفاده از موبایل برای بچه‌ها سودمند است یا مضر؟

/
استفاده از موبایل برای بچه‌ها می‌تواند فواید بسیاری داشته باشد. پدرها و مادرها می‌توانند با آموزش و نظارت به فرزندان خود استفاده از گوشی‌های هوشمند را یاد دهند.